Exekuce nemovitostí, vyřešení exekuce nemovitosti, exekuce zdarma poradenství

Dražba nemovitosti

Výsledkem exekuce je samotná dražba nemovitosti a následně její prodej. Dražbě předchází blokace nemovitostí v katastru nemovitostí, což znamená, že katastrální úřad napíše na list vlastnictví dlužníka usnesení o rozhodnutí nařízení exekuce a exekuční příkaz na prodej nemovitostí, jenž vystavuje exekutorský úřad.

Pokud se jedná o majetek ve společném jmění manželů, je blokován nerozdílně a draží se jako jeden. Pokud dlužník vlastní určitý podíl, součástí dražby nemovitosti je jen onen podíl. Poté, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci, soud označí doložku a následně ji pošle vybranému exekutorskému úřadu. Poté je exekutorem stanoven znalec, jenž sestaví znalecký posudek na daná předmět nadcházející dražby. Dlužník je plně informován o ustanovení znalce.

Další informace:

Kalkulačka oddlužení

Jaké informace zde najdete:

  • exekuce
  • exekuce nemovitostí
  • způsoby exekuce
  • dražba nemovitostí
  • a další

Novinky

Zobrazit archiv