Exekuce nemovitostí, vyřešení exekuce nemovitosti, exekuce zdarma poradenství

Dražební vyhláška

Dražební vyhlášku vydává exekutor poté, co byl vyhotoven znalecký posudek. Ve vyhlášce je uvedeno datum dražby, místo dražby, předmět dražby, odhad nemovitosti a vyvolávací cena. Dražební vyhláška je pak doručena oprávněnému věřiteli či věřitelům, povinnému a manželovi povinného, osobám s předkupním, nájemním a věcným právem k nemovitosti, osobám, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem, osobám, které přihlásily vymahatelné pohledávky, finančnímu úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovně, katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce, ve které se nachází dražená nemovitost.

Dražební vyhláška je vyvěšena na úřední desce exekutorského úřadu, je zveřejněna na oficiálním webovém portálu zaměřeného na dražby v ČR a na stránkách příslušného exekutorského úřadu.

Chcete se k tomuto tématu dozvědět více? Napište nám svůj dotaz.

Kalkulačka oddlužení

Jaké informace zde najdete:

  • exekuce
  • exekuce nemovitostí
  • způsoby exekuce
  • dražba nemovitostí
  • a další

Novinky

Zobrazit archiv