Exekuce nemovitostí, vyřešení exekuce nemovitosti, exekuce zdarma poradenství

Průběh exekuce nemovitostí

Samotná exekuce nemovitostí může probíhat jen na základě usnesení o nařízení exekuce, které musí být platné a jenž vydá příslušný soud dle povinného (dlužníka). V usnesení je určen exekutor, jenž disponuje s oprávněním vystavit exekuční příkazy a to i na prodej nemovitostí. 

Prodej nemovitosti je spjat s existencí exekučního příkazu, který je nutné zaslat povinnému, oprávněnému a katastrálnímu úřadu. Exekuční příkaz vydává exekutor bez nutnosti nabytí právní moci. Jedná se o předběžné opatření, které zabraňuje prodeji uvedené nemovitosti. Samotný prodej (dražba nemovitosti) je možné realizovat poté, co soud označí doložku právní moci a tu pošle exekutorskému úřadu. Proti usnesení soudu je možné podat odvolání a soud může původní usnesení potvrdit, pozměnit či dokonce zrušit. Pokud by došlo ke zrušení, exekutor je povinen, co nejrychleji zaslat oznámení katastrálnímu úřadu o ukončení exekuce.

Máte dotazy? Chcete zastavit exekuci na Váš byt či dům. Volejte (+420) 222 94 66 06.

Kalkulačka oddlužení

Jaké informace zde najdete:

  • exekuce
  • exekuce nemovitostí
  • způsoby exekuce
  • dražba nemovitostí
  • a další

Novinky

Zobrazit archiv