Exekuce nemovitostí, vyřešení exekuce nemovitosti, exekuce zdarma poradenství

Nařízení exekuce

Nařízení exekuce je podmíněno nutným předpokladem, což představuje exekuční titul, který lze vykonávat nejen po materiální stránce, ale i po formální, rovněž musí být disponovatelný věřitelem. Exekuční řízení je zahájeno na základě návrhu, jenž byl sepsán na nařízení exekuce.

Součástí návrhu musí být označení soudního exekutora včetně jeho sídla, kterým je pověřen. Je nutné poznamenat, že soudní exekutor může dle svých pravomocí realizovat výkon práva na území celé České republiky, z čehož jednoznačně vyplívá, že záleží pouze na libovolném rozhodnutí věřitele, kterého soudního exekutora si zvolí.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti lze provést, když usnesení o nařízení exekuce nabude právní moc, což otázkou několika dní.  Pokud soudní exekutor rozhodne o prodeji nemovitosti v dražbě, nechá zhotovit znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti. Znalecké posudky nemovitosti jsou ve většině případů na spodní hranici tržního odhadu nemovitosti v dané lokalitě a dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem. Musí určeného znalce nemovitosti vpustit do objektu nemovitosti či umožnit obhlídku nemovitosti zájemcům těsně před nařízenou dražbou.

Chcete probíhající exekuci zastavit? Volejte (+420) 222 94 66 06.

Kalkulačka oddlužení

Jaké informace zde najdete:

  • exekuce
  • exekuce nemovitostí
  • způsoby exekuce
  • dražba nemovitostí
  • a další

Novinky

Zobrazit archiv